Het Diagnosecentrum DLO werd in 1969 opgericht door een groep ondernemende huisartsen uit de regio Lier.  DLO is een uitgebreid poliklinisch centrum met meer dan 60 specialisten in uiteenlopende disciplines en verbonden aan verschillende ziekenhuizen uit de regio.  We hebben een uitstekende dienst radiologie, een bloedafnamecentrum en een team psychologen, diëtisten, logopedisten en andere paramedici.


Het wordt beheerd door huisartsen, is dus een bij uitstek huisartsvriendelijk centrum waar de patiënt centraal staat en waar de samenwerking met de specialisten in een optimale sfeer verloopt.

Ondanks ons 50 jarig bestaan blijven wij jong van geest en streven wij naar een aanbod van kwalitatief hoogstaande zorgen.  Zo wordt onder andere regelmatig up-to-date apparatuur aangeschaft.  Alle verslagen en resultaten van de onderzoeken worden steeds spoedig bezorgd aan de huisarts.  De radiologiebeelden kunnen snel elektronisch geraadpleegd worden.

Ons gekwalificeerd personeel streeft naar vriendelijke en deskundige begeleiding van onze patiënten.

Tenslotte willen wij u er op wijzen dat al onze consultaties na afspraak gebeuren, zodat onnodig lange wachttijden zelden voorkomen.  Gelieve steeds een verwijsbrief van uw huisarts mee te brengen.