Honoraria

De honoraria van uw raadplegingen dienen indien mogelijk onmiddellijk na uw raadpleging afgerekend te worden aan de kassa. Voor betaling kan u kiezen:

  • Cash
  • Bancontact
  • Visa

Indien u niet onmiddellijk kan afrekenen, kunnen wij u steeds een overschrijving meegeven.

Voor onze diensten gastro-enterologie, pneumologie en radiologie werken wij met het derdebetalersysteem wat wil zeggen dat u enkel het remgeld van uw onderzoek dient te betalen en wij rechtstreeks de kosten ten laste van het ziekenfonds bij uw ziekenfonds innen.

Voor al onze andere diensten dient u het volledige bedrag te betalen en ontvangt u een getuigschrift van het ziekenfonds zodat u een deel van het honorarium bij hen kan recupereren.

Indien u een specialist bezoekt in het kader van een arbeidsongeval of een levensverzekering worden de kosten rechtstreeks geïnd bij uw verzekering. Daarom is het steeds van belang dat u de nodige documentatie  meebrengt. Indien u deze documenten niet bij heeft, dient het onderzoek onmiddellijk verrekend te worden aan de kassa en ontvangt u een bewijs van betaling zodat u persoonlijk het geld van uw verzekeringsmaatschappij kan terugvorderen.