Honoraria

De honoraria van uw raadplegingen dienen onmiddellijk na uw raadpleging afgerekend te worden aan de kassa. Omwille van het coronavirus (COVID-19) aanvaarden wij alleen betalingen via bancontact of visa.  Waarvoor onze dank.

Indien u niet onmiddellijk kan afrekenen, kunnen wij u steeds een overschrijving meegeven.

Voor onze diensten cardiologie, fysische geneeskunde, gastro-enterologie, neurologie, O.R.L., pneumologie, radiologie, urologie en vasculaire chirrugie werken wij met het derdebetalersysteem wat wil zeggen dat u enkel het remgeld van de verrichte technische prestaties dient te betalen tesamen met uw consultatie.  Voor uw consultatie ontvangt u een getuigschrift zodat u een deel van dit honorarium kan recupereren bij uw ziekenfonds en de kosten van de technische prestatie ten laste van het ziekenfonds int het Diagnosecentrum rechtstreeks bij uw ziekenfonds.

Voor al onze andere diensten dient u het volledige honorarium te betalen en ontvangt u een getuigschrift van het ziekenfonds zodat u een deel van het honorarium bij hen kan recupereren.

Indien u een specialist bezoekt in het kader van een arbeidsongeval of een levensverzekering worden de kosten rechtstreeks geïnd bij uw verzekering. Daarom is het steeds van belang dat u de nodige documentatie  meebrengt. Indien u deze documenten niet bij heeft, dient het onderzoek onmiddellijk verrekend te worden aan de kassa en ontvangt u een bewijs van betaling zodat u persoonlijk het geld van uw verzekeringsmaatschappij kan terugvorderen.